Misja Domu

NASZA MISJA:

Misją Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych seniorom mieszkającym w placówce.

Tworzymy instytucję ptrzyjazną, której pracownicy świadczą profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie mieszkańcom Domu wcelu wzrostu jakości życia

CEL GŁÓWNY:

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomieobowiązującego standardu.

Pracownicy DPS-u w Zielonce świadczą różnorodne formy pomocy, opieki i wsparcia osobom starszym, które z powodu różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców jest osiągane poprzez realizację takich celów jakościowych jak:


Wersje tej podstrony:
2015-11-03 13:31:55 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:05:03 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:03:50 edytowany przez: Anna Stępak
2015-10-01 15:36:21 edytowany przez: Anna Stępak

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ·