Misja Domu

NASZA MISJA:

Misją Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych seniorom mieszkającym w placówce.

Tworzymy instytucję ptrzyjazną, której pracownicy świadczą profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie mieszkańcom Domu wcelu wzrostu jakości życia

CEL GŁÓWNY:

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomieobowiązującego standardu.

Pracownicy DPS-u w Zielonce świadczą różnorodne formy pomocy, opieki i wsparcia osobom starszym, które z powodu różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Stałe podnoszenie jakości życia ieszkańców jest osiągane poprzez realizację takich celów jakościowych jak:


Wersje tej podstrony:
2015-11-03 13:44:44 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:40:28 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:39:48 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:39:23 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:37:26 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:36:27 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:35:52 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 13:04:49 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:42:09 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:20:30 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:20:02 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 11:59:12 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 11:56:36 edytowany przez: Anna Stępak

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ·