Dom Pomocy Społecznej
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 29
tel. 22 781 93 55, 22 781 93 56
e-mail: zielonka@domypomocy.pl
www.zielonka.domypomocy.pl

POLITYKA JAKOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE

NASZA MISJA:

Misją Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych seniorom mieszkającym w placówce.

Tworzymy instytucję ptrzyjazną, której pracownicy świadczą profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie mieszkańcom Domu wcelu wzrostu jakości życia

CEL GŁÓWNY:

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomieobowiązującego standardu.

Pracownicy DPS-u w Zielonce świadczą różnorodne formy pomocy, opieki i wsparcia osobom starszym, które z powodu różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Stałe podnoszenie jakości życia ieszkańców jest osiągane poprzez realizację takich celów jakościowych jak:


Wersje tej podstrony:
2018-08-31 11:32:33 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:27:02 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:13:52 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:13:29 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:13:14 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:11:21 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:11:12 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:10:04 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:07:45 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:06:18 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:06:04 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:05:00 edytowany przez: Anna Stępak
2018-08-31 11:04:20 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-04 14:33:43 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-04 14:31:20 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-04 14:27:42 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-04 13:33:09 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:49:24 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:36:38 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:34:26 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:33:59 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:29:53 edytowany przez: Anna Stępak
2015-11-03 12:21:29 edytowany przez: Anna Stępak
2015-10-01 15:37:35 edytowany przez: Anna Stępak

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ·